Brustad Marketing & Communication AS

BRUSTAD marketing & communication as (BMC) har siden 2005 arbeidet med ulike prosjekt, marked- og partnerprogram innen fotball

Om BMC

Brustad Marketing & Communication AS

BRUSTAD marketing & communication as (BMC) har siden 2005 arbeidet med ulike prosjekt, marked- og partnerprogram innen fotball, idrett og næringliv bl.a. knyttet til idrettsområdene og særforbundene ved Ullevaal Stadion – og utover dette også jobbet direkte inn mot klubber og kretser innenfor samme område.

I tillegg til daglig leder med ulik spisskompetanse og bred erfaring innen markedsføring og kommunikasjon.

Arbeidsområder

Hovedområdene

BMC en naturlig partner for firmaer, selskap og idrettsområder ved nasjonalanlegget.

Salg, konsept- og forretningsutvikling

Marked og
partnerprogram

Prosjektledelse
og styring

Marketing &
strategiutvikling

Utvikling samarbeidsavtaler, idrett & næringsliv

Implementering gjennomføring og oppfølging