Arbeidsområder

Arbeidsområder

Med svært lang erfaring og god kjennskap til idrettsområdene, partnere og selskap rundt Ullevaal Stadion, er BMC en naturlig partner for firmaer, selskap og idrettsområder ved nasjonalanlegget – som ønsker en effektiv og tett partner for utvikling og gjennomføring av prosjekter av ulike slag.


BMC sin mangeårige bakgrunn med prosjektledelse, forretningsutvikling, konseptbygging, partneravtaler og innhold samt markedsføring og salgserfaring, gir kompetansen som en god samarbeidspartner skal ha, for å løse oppgavene på en effektiv og tilfredsstillende måte.

Et nært og godt nettverk til andre konsulentselskap innenfor ulike områder, gjør oss i stand til å løse mange ulike oppgaver – og samtidig ivareta nærheten i prosessene. 


En av styrkene ligger i å stå hele distansen; fra idéens unnfangelse, til utviklingen med lansering og gjennomføring – samt oppfølging og evaluering av arbeidet og helheten.

Salgsarbeid knyttet rundt utvikling av samarbeidsavtaler og konsepter med aktivering innenfor  for ulike idrettsområder i forhold til næringslivets partnere, er oppgaver vi med vår plassering og kompetanse ser frem til å kunne være en sentral del av fremover.

Arbeidsområder

Hovedområdene

BMC en naturlig partner for firmaer, selskap og idrettsområder ved nasjonalanlegget.

Salg, konsept- og forretningsutvikling

Marked og
partnerprogram

Prosjektledelse
og styring

Marketing &
strategiutvikling

Utvikling samarbeidsavtaler, idrett & næringsliv

Implementering gjennomføring og oppfølging