Om BMC

Brustad Marketing & Communication AS

BRUSTAD markedsføring &; communication as (BMC) har arbeidet med svært ulike oppgaver ved Ullevaal Stadion (US) og ulike partnere siden 2005, med bakgrunn i all aktivitet og utvikling som finner sted på nasjonalanlegget til Norges Fotballforbund. Nasjonalanlegget huser nær sagt alle idretts- og særforbund, og er en sentral plass for næringslivets mange partnere knyttet opp mot idretts Norge.


Idretts Norges plassering på Ullevaal Stadion medfører en hyppig møtevirksomhet mellom sentrale ledere i de mange ulike idrettsorganisasjoner og næringslivets ledere som hyppig frekventerer lokalene på US og Meet Ullevaal sine moderne og trivelige møtefasiliteter.


Utbyggingen og ferdigstillelsen av Ullevaal Stadion de senere årene, med nye kontorområder og flere butikker, samt en økt næringsaktivitet og etablering av Thon Hotel med  tilhørende storsal på plass høsten 2009 ved hjørnet av VG svingen. Etablering av Ullevaal Panorama på motsatt side ved Bendit Svingen – har gitt ytterligere perspektiver for aktiviteter, stormøter og arrangement i kombinasjon av idrett- og næringsliv ved Norges nasjonalanlegg. Meet Ullevaal kan gjennom sine flere utvidelser i dag ta i mot arrangement i vært ulike størrelser i samarbeid med nationalanlegget og Thon Hotel.


BMC konsulentstyrke består i dag av Einar Brustad som Daglig Leder, samtidig som selskapet har et knippe konsulenter i et nært nettverk – som samlet innehar en svært bred kompetanse for å løse ulike oppgaver innenfor salg, markedsføring, prosjektledelse, eventer, strategi- og forretningsutvikling.


Det betyr at BMC enkelt kan koble inn ekstra kompetanse, i de sammenhenger der dette er påkrevd for effektivt å løse de oppgaver vi tar på oss gjennom inngåtte oppdrag.

BMC ønsker å være en tett og effektiv partner i mange typer prosjektarbeid- fra idéutveksling og behovsanalyse til utvikling, implementering og gjennomføring – gjennom nærhet under hele prosessen.