Norges Fotballforbund

Ullevaal Stadion – prosjekt utvikling (2003)

Total gjennomgang av Ullevaal Stadions og UBCs fasiliteter og utviklingsmuligheter, arrangementstyper, størrelse og nødvendige endringer for å kunne imøtekomme dette. Serie-/landskamper, konserter, utstillinger og andre typer arrangement – som krever endringer og justeringer på sikt.

Arena- og publikumsprosjekt for NFF/NTF (2003)

Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien for kvinner. Utvikling arenaer, kamptidspunkter, markedsføring, billettsalg, tv sendinger etc.

Arenautvikling har stått helt sentralt i norsk toppfotball de siste år og vil fortsatt gjøre dette fremover, med tanke på publikumstilstrømning og målgrupper for totalopplevelsen av produktet – både for de som er til stede på arenaene og de som ser kampen hjemme foran tv-skjermen.

BMC gjennomført et tyngre publikumsprosjekt – med dybdeintervjuer og kartlegging hos samtlige klubber i Tippeligaen, et utvalg av Adecco-liga klubber samt Stockholmsklubbene i Allsvenskan (S) og Københavnklubbene i Superligaen (DK).

En samlet kartlegging og evaluering i forhold til opimalisering tv sendinger, med henblikk på fordeling av free tv, low pay og pay tv sendinger.

Undersøkelser og gjennomgang med sentrale personer i Fotballforbundet, Norsk Toppfotball, Supporterklubber, Svenske Fotbollsforbundet, Dansk Boldspill Union, samt norsk presse, tv-selskaper og sentrale aktører i markedet. Rapport levert NFF/NTF for styrebeslutninger senhøsten 2003.

ArenaSalg – Idrettens egen kioskkjede (2004-2026)

Etablering og utvikling av av NFFs kioskkjede for hele idrettsnorge (bredde og elite klubber), i samarbeid med leverandører og samarbeidspartnere knyttet til konseptet i 2004.

BMC vært daglig drifter av ArenaSalg kioskjeden side oppstart, og er engasjert ut dagens partnerperiode til 31.12.2026 . Ansvarlig for all oppfølging og service ut til over 300 medlemsklubber – samt innsalg til nye potensielle klubber.

Etablert hjemmeside, rutiner for handel, informasjon, salg og markedsføring – se www.arenasalg.no

ArenaSalg benyttes i dag av klubber og idrettslag rundt i hele Norge, deriblant på Ullevaal Stadion, og i Norway Cup i perioden 2006-2012.

ArenaSalg formidler kontakt til våre sentale leverandører i forhold utlån av utstyr og materiell, og har siste årene vært flittig brukt i mange ulike idrettsområder og arrangement hos klubber og foreninger – fra fotball og håndball, til ski, friidrett, golf og ulike hallsporter m.m..

Utlån av ArenaSalg salgstelt har vært en del av tilbudet for medlemsklubbene fra våren 2013 og fortsatt i dag.

Jenteløftet – kommersiell utvikling av damefotballen (2008-2009)

BMC engasjert som prosjektkoordinator med ansvar for kommunikasjon og oppfølging av sentrale beslutninger ut til klubbene i Toppserien – sikre forståelse og gjennomføring ute i klubbene.

Praktisk gjennomføring med brukermanualer og innspill for oppfølging rundt invitasjoner og arrangement i Toppserien, i samarbeid med NFF, klubbene og de sentrale partnerne som er gått tungt inn i Toppserien for kvinner.

Målsetting å øke antall tilskkuere over tid, og sikre en kommersiell utvikling over lengre tid for Toppserien og damefotballen. Publikumsprosjekt – fokus i 2009 sesongen for BMC.

Utarbeidelse av eget program fra BMC med praktiske maler for gjennomføring av dette arbeidet lokalt ute hos klubbene – Arbeidshjulet. Gjennomført presentasjoner og lokal opplæring i dette i samarbeid med NFFs prosjektledelse innenfor Toppserien/Jenteløftet.

Handshake for Peace (2012-2014)
Norges Fotballforbund etablerte i februar/mars 2012 et samarbeid med Nobels Fredssenter rundt konseptet Handshake for Peace – for å fremme holdninger og respekt innenfor idrettsliv og fotball.

Konseptet ble videreutviklet under våren 2012 med egen logo og manual håndbok for bruk av dette nasjonalt. En internasjonal avtale for Handshake for Peace ble inngått med FIFA i forbindelse deres internasjonale konferanse i Budapest 24.-26.mai 2012.

Vil medføre lansering inn mot alle medlemsland hos FIFA og Fotball VM i Brasil for 2014.

Lansering i breddefotballen i Norge vil skje i samarbeid med Norway Cup allerede denne sommeren, med en kraftig markering på Ekebergsletta under NC uken 2012.

BMC er innleid som konsulent i NFFs prosjektgruppe og har vært med på de aller første skisser og etablering med lansering på Fotballtinget i mars.

BMC er også knyttet til videreføringen og utviklingen av konseptet både nasjonalt og internasjonalt fremover hos NFF. Handhake for Peace er svært godt mottatt internasjonalt, og vi ser samlet mange muligheter og spennende vinklinger fremover innenfor dette viktige arbeidet, i samarbeid med Nobels Fredssenter i Oslo.

http://www.norwaycup.no/article.php?id=3500

http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Cuper_og_turneringer/2012/Verdens-lengste-Handshake-for-Peace-da-Norway-Cup-apnet/

http://www.fotball.no/nff/NFF-nyheter/2012/FIFA-innforer-Handshake-for-Peace-i-Brasil-VM/

Campus Norway 2012-2014
BMC knyttet til NFF sin prosjektavdeling fra 2012 med ulike oppgaver.

Generalsekretær ønsker å realisere et Campus Norway for alle aldersbestemte landslag opp til A-lagene, som et fast samlingssted for trening og utviklng sammen- inkludert alle de fasiliteter som trengs rundt dette.

Hensiktsmessig beliggenhet i forhold til både hovedstaden og nasjonalanlegget på Ullevaal Stadion, og i forhold til kommunkasjonsmidler og adkomst til den geografiske beliggenheten man bestemmer seg for.

BMCs arbeide med Campus Norway inklkuderer strategisk arbeid med overgripende informasjon og tilrettelegging for fremdrift og beslutninger i samarbeid med utviklingsdirektølr. sportslig ledelse og øvrig representasjon fra Generalsekretær i NFF.

Sikre helhetlig fremdrift i prosjektet, herunder detaljnivåene. Sikre nødvendig dokumentasjon for et best mulig beslutningsgrunnlag.

http://www.fotball.no/Landslag_og_toppfotball/Landslag/A-menn/2012/Landslaget-trener-pa-Lillestrom-/

OBOS drømmedag på Ullevaal Stadion
Prosjektleder med ansvar for planlegging, informasjon og gjennomføring av OBOS Drømmedag for juniorspillere av begge kjønn (17-19 år). Deltakere er utplukkede spillere fra klubber fra én bestemt krets pr landskamp.

Etablert i 2015 som et ledd i norsk fotballs inngåtte langsiktige samarbeidsavtale med OBOS.

Omvisning på hele nasjonalanlegget, zip tur over stadion og seminar i Thoresen losjen med forelesning av dagens og tdligere landslags representanter.

Kvalitetsklubb prosjektet – “Vi heier på Norge”
Prosjektleder med ansvar for kommunikasjon, gjennomføring og oppfølging ut mot klubbene som deltar i prosjektet.

Etablert i 2015 som et ledd i å belønne alle våre klubber i Norge som legger ned godt arbeid for å bli sertifiserte som Kvalitetsklubber – samtidig som vi ønsker å fylle Ullevaal Stadion på landskampene.

Tilbud til sertifiserte kvalitetsklubber om å kunne se landslaget på kamp på Ullevaal Stadion (klubber med kort reisevei) eller se landskamp på klubbhuset med utstyr fra Canal Digital for mottak av fotballpakka på MAX.