Særforbundene (SFA)

Sponsorater / utvikling av samarbeidsavtaler og konsept (2007-2011)

BMC er sentral og langsiktig partner for salg, markedsføring og utvikling av samarbeidsavtaler og konsepter for de mange ulike særforbundene som er knyttet til Flerforbundsavtalen (FFA) – med opsjon om videre samarbeid etter dagens gjeldende avtale.

Etableringen av SærforbundsAlliansen er unik i norsk sammenheng, der mange mindre forbund sammen er i stand til å møte media og næringslivet på en helt annen måte. Samlet kan man gjennom SFA avtalen forhandle på vegne av 15 forbund og 220.000 medlemmer og utvøvere.

SFA har gjort det mulig for mindre idrettsområder å knytte til seg større samarbeidspartnere rundt prosjekter og ulike konsepter fremover – der forbundene i mange år har hatt problemer og utfordringer med tilfredsstillende media oppmerksomhet og økonomiske rammer for både ledere og utøvere.

Høsten 2007 ble det bl.a. inngått omfattende samarbeidsavtaler med Sparebank 1 Skadeforsikring, Norsk Tipping og Thon Hotels. Frisk Forsikring lansert 24. november 2008 som nytt spennende brand rettet mot idretts Norge, under paraplyen til til Sparebank 1 Forsikring – i samarbeid med SFA og BMC. (www.friskforsikring.no)

SFA har gjennom avtale med TV2 etablert faste ukentlige sportsprogram på TV2 Zebra hver mandag i prime time – gjennom Sportsmagasinet. Med dette har vi fått gode muligheter for en bred eksponering av våre sentrale samarbeids- og forretningspartnere, både gjennom TV plakater og profilering gjennom de ulike sportssendingene i selve Sportsmagasinet.

I tillegg kan SFA samlet tilby sentral profilering, informasjon og markedsføring med link til produkter og salgskampanjer og på alle 15 sæforbunds hjemmesider – som når ut til en betydelig målgruppe i hverdagenmed svæt store besøkstall.

Utover dette kommer ordinære muligheter for arenareklame, draktreklame samt annonser i programmer og medlemsblader m.m. BMC og SFA fører for tiden samtaler med flere sentrale partnere for utvidede samarbeidsavtaler for 2010 og fremover.

SærforbundsAlliansen omfatter inn i 2010 følgende 15 særforbund; med link til hver enkelt hjemmeside hos de ulike forbund;

Norges Badminton Forbund – www.badminton.no
Norges Bandyforbund – www.bandyforbundet.no

Norges Basketballforbund – www.basket.no>

Norges Biljardforbund – www.biljardforbundet.no
Norges Bokseforbund – www.boksing.no
Norges Bordtennisforbund – www.bordtennis.no

Norges Bowlingforbund – www.bowling.no
Norges Bueskytterforbund – www.bueskyting.no
Norges Danseforbund – www.dansing.no

Norges Fekteforbund – www.fekting.no
Norges Gymnastikk- og Turnforbund – www.gymogturn.no
Norges Klatreforbund – www.klatring.no

Norges Skytterforbund – >www.skyting.no
Norges Studentidrettsforbund – >www.studentidrett.no
Norges Vannski- og Wakeboard Forbund – www.vannski.no