Vålerenga Invest Fotball AS

Ungdoms/breddeprosjekt – Vålerenga Fotball 2009-2010

Prosjektet etablert i samarbeid mellom Ullevaal Stadion og VIF Fotball, og BMC innleid som prosjektleder hos US for dette samarbeidet. US og UBC sine fasiliteter ble benyttet for møter og gjennomgang, samtidig som klubbene fikk et antall billetter for benyttelse på Vålerengas hjemmekamper. Praksiskvelder på treningsfeltet ble avholdt på Valle hos Vålerenga

Fra et prosjekt med 8-10 klubber i starten, deltok i 2009 hele 25 klubber, som igjen representerte 14.000 spillere i Oslo i denne perioden. Hele 230 trenere og ledere var med fra Oslo-klubbene i disse årene.

Vålerenga Fotball tok selv over prosjektet og finansieringen i 2009, og videreførte dette med BMC innleid de neste to årene. Fokus på holdningskapende arbeid i klubbene, trener- og spillerutvikling, hospiteringer m.m.

Besøk ute hos valgte breddeklubber, samt invitasjon inn til egne klubbkvelder på Valle Forelesninger og kompetanseoverføring fra ledere i Vålerenga Fotball ut til breddeklubbers ledelse og trenerapparat. Deltakende klubber disponerte et antall plasser ved Vålerenga Fotball siine hjemmekamper på Ullevaal Stadion – der hjemmelaget har vært vertskap for breddeklubbenes besøkende spillere, trenere og ledere.

BMC var siste perioden engasjert som prosjektleder i Vålerenga Breddeprosjekt gjennom direke avtale med Vålerenga Invest Fotball ASA for sistnevnte periode. Et vellykket prosjekt som Vålerenga Fotball tok over for å videreføre selv med egne ressurser.